• [17 ก.พ. 2560]  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ.2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560)
 • [10 ก.พ. 2560]  ประชาสัมพันธ์ชื่อโดเมนเนม สพม.24
 • [10 ก.พ. 2560]  ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง สพป.นครราชสีมา 7
 • [10 ก.พ. 2560]  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 สพป.ยะลา 3
 • [10 ก.พ. 2560]  ประกาศรับย้าย/รับโอน ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) แทนตำแหน่งที่ว่าง
 • [10 ก.พ. 2560]  ประการรับย้าย/รับโอนตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพม.29
 • [10 ก.พ. 2560]  ประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นฯ สพป.ราชบุรี 2
 • [10 ก.พ. 2560]  ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขโทรสาร ร.ร.ทุ่งมะพร้าววิทยา อ.ท้ายเมือง จ.พังงา
 • [10 ก.พ. 2560]  ประกาศ ร.ร.ภูเก็ตวิทยาลัย เรื่องสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 45 ชุด
 • [10 ก.พ. 2560]  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ สพป.ภูเก็ต
 • [10 ก.พ. 2560]  ประการรับย้าย/รับโอนตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพม.20
 • [10 ก.พ. 2560]  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ.2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560)
 • [06 ก.พ. 2560]  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ.2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560)
 • [30 ม.ค. 2560]  โครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • [30 ม.ค. 2560]  โครงการ PC Donation Driver 2017: Textbook for the community
 • [30 ม.ค. 2560]  โครงการ The Leader in Me International Symposium-rethink Leadship for Education
 • [30 ม.ค. 2560]  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียน การสอนยุคใหม่ในระดับนานาชาติ
 • [30 ม.ค. 2560]  โครงการฝึกอบรมการออกแบบแผอนการเรียนรู้ตามหลักสูตร ASEAN CURRICULUM SOURCEBOOK สู่การปฏิบัติในสถานศึก
 • [30 ม.ค. 2560]  สกสค. ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 • [26 ม.ค. 2560]  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ.2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 มกราคม 2560)
 • [20 ม.ค. 2560]  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ.2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2560)
 • [18 ม.ค. 2560]  สพป.กระบี่ ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
 • [18 ม.ค. 2560]  สพป.กระบี่ ประกาศตำแหน่งว่างรองผู้อำนวยการโรงเรียน
 • [18 ม.ค. 2560]  สำนักงานวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา จัดโครงการอบรมการส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักเกินในสถาน
 • [18 ม.ค. 2560]  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ขอเชิญชมงาน "อุทยานหลวงราชพฤกษ์ (Royal park Rajapruek)
 • [18 ม.ค. 2560]  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ครูฯ
 • [18 ม.ค. 2560]  สพป.พัทลุง เขต 1 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง ตำแหน่งครู
 • [06 ม.ค. 2560]  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ.2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 6 มกราคม 2559)
 • [30 ธ.ค. 2559]  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ.2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)
 • [28 ธ.ค. 2559]  เทศบาลนครรังสิต ปทุมธานี รับโอนย้ายพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น
 • ข่าวทั้งหมด...
 • .